Entreprenad, montage och projektledning inom högspänning.

Totalentreprenader

Vi levererar nyckelfärdiga stationer åt våra kunder. Vi styr vår verksamhet noggrant genom hela projektet från ax till limpa. Vi bygger nya anläggningar men vi utför även uppgradering av befintliga anläggningar efter kundens behov. Vår kompetens ligger huvudsakligen inom spänningsområdet 12-130 kV.

montageentreprenader

Vi utför montage av alla typer av ställverk inom alla spänningsnivåer åt olika kunder. Vi arbetear huvudsakligen inom spänningsområdet 12-400 kV. Vi lämnar inget åt slumpen, vår personal arbetar noggrant och med säkerhet i fokus.

Projekt/Montageledning

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i ställverksmiljöer. Med den erfarenheten i bagaget säkerställer vi att framdriften av entreprenader sker i tid och med rätt kvalitet.

Vår företagspolicy

– en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Selectric Sverige AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Selectric Sverige AB. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

Kvalificerad i Achilles

Selectric Sverige AB
Skogshöjdsvägen 4
434 91 Kungsbacka

  • Kontakt
  • +46 (0) 706 51 45 51
  • johnny.wallerman@selectric.se